Nowe Metody Nauczania

Od września 2020 dodatkowo do stałych zajęć edukacyjnych wprowadzamy zajęcia z nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną dla dzieci od 3 roku życia, naukę matematyki oxfordzkim systemem NUMICON oraz drugi język obcy.

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania:

Nauka matematyki z Numicon: