PUNKT PRZEDSZKOLNY

Gdańskie Lwy

OPIEKA

Dzieciom staramy się zapewnić optymalny rozwój, dbamy o ich dobro psychiczne, fizyczne i emocjonalne oraz stoimy na straży ich bezpiecznego dorastania.
Współtworzymy partnerskie relacje z rodzicami / opiekunami prawnymi dzieci.

WYCHOWANIE

Wszyscy pracownicy przedszkola starają tworzyć przyjazną i miłą atmosferę, dzięki której wychowankowie i ich rodzice chętnie uczestniczą w życiu przedszkola.
Nasz absolwent to człowiek pełen empatii, otwarty na świat i pewny swoich możliwości.

EDUKACJA

Nasze przedszkole chce być placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole.
Program przedszkola ukierunkowany jest na każde dziecko i jego potrzeby. Ma zapewnić mu wszechstronny i bezpieczny rozwój poprzez zabawę.

W NASZYM PRZEDSZKOLU PrACUJEMY Z WYKORZYSTANIEM:

Elementów Stosowanej Analizy Zachowania

Elementy stosowanej Analizy Zachowania – wykorzystuje procedury, które wywodzą się z praw rządzących zachowaniem, aby dzięki nim uczyć potrzebnych do niezależnego życia, adekwatnych społecznie umiejętności oraz niwelować problemy istotne społecznie. Jej głównym celem jest modyfikowanie zachowań istotnych dla funkcjonowania społecznego. Wykorzystuje przy tym wiedzę o podstawowych procesach uczenia się człowieka. Stosowana Analiza Zachowania czyli Terapia Behawioralna buduje system pożądanych umiejętności poprzez wzmocnienia, z kolei zachowania niepożądane są stopniowo wygaszane. Najistotniejsze jest przy tym wykształcenie jak najszerszego repertuaru nowych umiejętności. W tej proces jest zaangażowane grono naszych terapeutów psychologów.

Treningu samodzielności

Trening samodzielności – zwiększenie samodzielności podczas wykonywania czynności dnia codziennego związanych z:

 1. Utrwalaniem/nauką prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych.
 2. Nauką/usprawnianiem motoryki małej- precyzji ruchu dłoni, prawidłowym trzymaniem narzędzia pisarskiego, sztućców, nożyczek, zabawek.
 3. Rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych, społecznych.
 4. Nauką planowania, związków przyczynowo-skutkowych.
 5. Nabywaniem umiejętności odnajdywania się w nowych sytuacjach – wycieczki, spacery, wizyty gości w naszej placówce.
 6. Nauką odpowiedzialności za siebie i za innych (nauka empatii).

Do wykonania tych założeń wykorzystujemy zajęcia grupowe, indywidulane, kulinarne, wizyty gości w naszym przedszkolu.

Treningu umiejętności społecznych TUS

Trening umiejętności społecznych TUS – prowadzony jest w grupach podczas całego dnia, jak i również w małych grupach na zajęciach poświęconych tylko tej umiejętności. TUS jest formą pracy z grupą ukierunkowaną na uczenie się przez dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Wspierana jest komunikacja (np. umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawanie pytań), umiejętności prospołeczne, czekanie na swoją kolej.

Treningu czystości

Trening czystości – polega na wyeliminowaniu pieluch i nocnika z życia dziecka. Zazwyczaj dzieje się to w domu pod okiem rodziców, jednak coraz częściej to „zadanie” wykonuje w przedszkolu  kadra. Wymaga dużo cierpliwości, uważności ze strony pracowników placówki. Potrzeby fizjologiczne są naszymi podstawowymi potrzebami a kontrola nad nimi to bardzo ważna część naszego życia, w które staramy się jak najszybciej wtajemniczać młodych przedszkolaków.

Treningu uwagi

Trening uwagi – najogólniej rzecz ujmując polega na skupieniu na czymś swych myśli – np. wokół określonego zadania, tematu. Jest świadomym, ukierunkowanym na coś zadaniem myślowym w  wybranym odcinku czasu. Ta umiejętność jest nam potrzebna, gdy np. uczymy się, opowiadamy historie „z życia”. Bez koncentracji uwagi nie zapamiętamy, co działo się podczas całego dnia.

Planów aktywności

Plan aktywności – metoda ta pomaga budować samodzielność dziecka, rozwija myślenie przczynowo-skutkowe, uczy samokontroli. Dzieci z autyzmem, i innymi niepełnosprawnościami mają problem, aby zapamiętać cząstkowe, drobne informacje niezbędne do wykonania czynności np. umycia zębów. Celem jest nadanie struktury i wdrożenie jej w funkcjonowanie dziecka dla lepszego komfortu funkcjonowania dziecka i rodzica.

Komunikacji alternatywnej AAC

Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC – to grupa metod, które umożliwiają osobom niemówiącym lub mówiącym w ograniczonym stopniu porozumiewać się z otoczeniem. Polega na używaniu w komunikacji znaków opierających się na gestach, obrazach, symbolach, przedmiotach, komunikatorach. W naszej placówce dzieci, które tego wymagają są objęte pracą tą metodą, aby zwiększyć komfort ich funkcjonowania w przedszkolu i w domu. Daje im to radość z życia, możliwość ekspresji na tematy im znane i włączenia się w rozmowy z przyjaciółmi i z kadrą. dzięki tym metodom uczymy dzieci komunikacji, zwiększamy komfort…. Daje im to możliwość przekazania swoich pragnień, myśli, czynnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Metody Biofeedback (od września 2023)

Metoda Biofeedback – to metoda terapii indywidulanej usprawniająca pracę mózgu. Treningi mają atrakcyjną formę gier komputerowych, lecz z tą różnicą, aby osiągnąć sukces trzeba zapracować za pomocą własnych myśli-bez używania sprzętu. Ćwiczenia dostosowane są do wieku i mają charakter pozasłowny, co jest szczególnie ważne u pacjentów z deficytami mowy, autyzmem, innymi niepełnosprawnościami. Ćwiczenia mają na celu poprawę koncentracji, poprawę funkcji poznawczych, emocjonalnych, wyciszenie, opanowanie leku, stresu. Pod wpływem ćwiczeń w mózgu tworzą się nowe połączenia  (synapsy) i komórki nerwowe, co stymuluje lepszy rozwój społeczny, poznawczy i emocjonalny dzieci.

Metoda Ruchu Rozwijającego Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego Sherborne – to system aktywności ruchowych prowadzący do poznania własnego ciała, kształtujący związek dziecka z otoczeniem, prowadzący do wytworzenia się więzi z drugim człowiekiem i do współdziałania w grupie oraz dzięki spontanicznemu kreatywnemu ruchowi dający możliwość swobodnej ekspresji osobowości. Nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi, dzielenie z nimi przestrzeni oraz współpraca wytwarza się dzięki wykonywaniu aktywności w parach lub grupie. W tej metodzie wyróżnia się aktywności w parach oparte na ruchu “z” (aktywności, w których jeden z partnerów jest bierny, drugi zaś aktywny i opiekuńczy względem niego), “przeciw” (zabawy, w których uczestnicy próbują przepchnąć się nawzajem w celu sprawdzenia swojej siły, nauki radzenia sobie w sytuacji konfliktu) i “razem” (ruch dwóch aktywnych uczestników zmierzających do osiągnięcia wspólnego celu).

Zajęcia cykliczne (grupowe) prowadzi:

Paulina

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Oligofrenopedagogika o specjaliści terapia pedagogiczna oraz na kierunku Pedagogika Specjalna o specjalności edukacja i terapia osób z autystycznym spektrum zaburzeń.

NASZA MISJA

Dokładamy wszelkich starań, aby każde dziecko było traktowane indywidualnie i podmiotowo. Chcemy aby dzieci czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Wspieramy też rodziców dzieci z różnego rodzaju deficytami.

Dzieci

Opiekunów

godzin zajęć

posiłki

OFERTA

Nasze przedszkole przeznaczone jest dla 25. dzieci. W przedszkolu są małe, kameralne grupy  aby każdy z opiekunów jak i osób prowadzących zajęcia dodatkowe mógł poświęcić odpowiednią ilość czasu dla każdego malucha.

Chcemy rozbudzać ciekawość dzieci poprzez kreatywne zajęcia oraz indywidualne podejście. Ciekawe świata maluchy mają możliwość uczestniczenia w wycieczkach, spektaklach teatralnych a także imprezach okazjonalnych organizowanych na terenie jak i poza placówką.

NASZE GRUPY

BURSZTYNKI

Grupa integracyjna
dla starszych dzieci (5-6 lat)

 • liczy od 9. do 11. dzieci,
 • dwóch opiekunów – nauczyciel prowadzący i asystent nauczyciela

NEPTUNKI

Grupa integracyjna
dla młodszych dzieci (3-4 lata)

 • liczy od 9. do 11. dzieci,
 • dwóch opiekunów – nauczyciel prowadzący i asystent nauczyciela

PIRACI

Grupa terapeutyczna dla dzieci objętych kształceniem specjalnym

 • indywidualne podejście,
 • praca z wieloma specjalistami,
 • liczy max 5. dzieci

PLAN DNIA

7:00 – 8:15

 • Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, podejmowane z inicjatywy dzieci, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne – służące realizacji pomysłów dzieci.

8:30 – 9:15

 • Jemy śniadanie.
 • Czynności związane z higieną osobistą.

9:15 – 11:45

 • Zajęcia dydaktyczne realizowane z całą grupą:
  • Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym (pozostałe dzieci zabawy dowolne)
  • Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, obserwacje przyrodnicze lub otaczającego środowiska, zabawy ruchowe w sali gimnastycznej, praca w kąciku przyrody, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe.

11:45 – 12:00

 • Przygotowania do obiadu

12:00 – 12:45

 • Obiad

12:45 – 14:30

 • Leżakowanie,
 • Bajkoterapia, ćw. relaksacyjne, odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie bajek,
 • Zabawy integrujące grupę, zabawy tematyczne, wg zainteresowań,
 • Zabawy dydaktyczne, ćw. graficzne, utrwalanie poznanych wierszyków i piosenek,
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w małych zespołach.

14:30 – 15:00

 • Podwieczorek

15:00 – 17:00

 • Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne,
 • Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, lub zabawy ruchowe na sali gimnastycznej, praca w kąciku przyrody,
 • Zabawy integrujące grupę prowadzone przez nauczyciela,
 • Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej,
 • Gry i zabawy stolikowe,
 • Zajęcia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb,
 • Praca indywidualna lub w małych zespołach.

Dodatkowo rodzice mogą zapisać dzieci na zajęcia z judo i majsterkowania organizowane w przedszkolu przez naszych partnerów.

Jedzenie do naszej palcówki dostarcza firma MBM Katering, która dba o zbilansowaną dietę naszych maluchów uwzględniając alergie i nietolerancje pokarmowe.

Nasza Kadra

Katarzyna Madej

Dyrektor Oświatowy

WYCHOWAWCZYNIE

Martyna

Martyna

Wychowawca Grupy Bursztynki, Pedagog specjalny

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku: Pedagogika Wczesnej Edukacji oraz Pedagogika Specjalna. Od najmłodszych lat związana z tańcem, zwłaszcza jazzowym i współczesnym.
W pracy z dziećmi ceni sobie ich nieustającą ciekawość świata dzięki czemu każdy dzień staje się dla niej nieprzewidywalny i stawia nowe wyzwania. 
Prywatnie miłośniczka kuchni włoskiej, herbaty, podróży i czarno-białych filmów.
Paulina

Paulina

Nauczyciel Wiodący Grupy Neptunki


Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Oligofrenopedagogika o specjaliści terapia pedagogiczna oraz na kierunku Pedagogika Specjalna o specjalności edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń.
Ukończyłam liczne szkolenia m.in. III stopniowe szkolenie “Terapia behawioralna dzieci z autyzmem” w IWRD w Gdańsku, szkolenie Trener Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera stopień II, szkolenie z zakresu Metody Ruchu Rozwijającego Sherborne.
Praca z dziećmi jest dla mnie pasją, daje mi energię i chęć do dalszego samodoskonalenia.
Prywatnie jestem mamą rezolutnej 3 latki, staram się wychowywać ją w duchu rodzicielstwa bliskości oraz porozumienia bez przemocy (NVC). Poza pracą z dziećmi uwielbiam rysować, chodzić na koncerty, jeździć na festiwale, szyć na maszynie oraz opiekować się zwierzętami (wiele lat byłam wolontariuszką kilku stowarzyszeń i fundacji na rzecz zwierząt oraz domem tymczasowym). Obecnie jestem właścicielką dwóch kotów. 

Asystenci Nauczyciela

Dominika

Dominika

Asystent Nauczyciela


Studentka psychologii. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w wolontariacie oraz w Szkole Podstawowej. W dzieciach ceni sobie ich autentyczność, spontaniczność oraz ciekawość świata. Dzięki temu praca dla niej nigdy nie jest monotonna.
Prywatnie uwielbia gotować, spędzać czas na świeżym powietrzu oraz podróżować.

Martyna

Martyna

Asystent Nauczyciela


Nazywam się Martyna Wasilewska, studiuję pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie MERITO w Gdańsku. Swoje powołanie do pracy z dziećmi odnalazłam zaczynając pracę w naszym punkcie przedszkolnym w 2022 roku. Po przerwie, wróciłam we wrześniu 2023 roku do naszych Gdańskich Lwów- spełniam się w tym zawodzie. Pracuję jako asystent nauczyciela, ciągle czerpiąc motywację do pracy i dalszej nauki. Prywatnie interesuję się muzyką i śpiewem, przyjemność sprawia mi także rysowanie.

Martyna

Martyna

Asystent Nauczyciela


Jestem studentką studiów magisterskich na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz absolwentką studiów licencjackich na kierunku krajoznawstwo i turystyka historyczna. Podczas szkoły średniej i studiów pracowałam z dziećmi w przedszkolu oraz jako opiekunka dziecięca. Praca z najmłodszymi to moja pasja i jedno z marzeń, które udało się jej zrealizować. Optymizm i otwartość  to cechy, które stara się pielęgnować w sobie przez całe życie. Prywatnie mama rocznego synka, którego stara się wychowywać w nurcie rodzicielstwa bliskości. Uwielbia podróżować, kuchnie włoską oraz robić ciasta.

Bogusława

Bogusława

Asystent Nauczyciela


Aktualnie studiuje pedagogikę żłobkowa z elementami Montessori na uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku. Pierwsze doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam działając jako przyboczna, a potem drużynowa gromady zuchowej ZHR. Zdecydowałam się podążać ta ścieżką również w życiu zawodowym. W czasie wolnym zajmuje się rzeczami artystycznymi, takimi jak rysowanie, tworzenie i taniec. Lubię też uczyć się języków obcych.

SPECJALIŚCI

Jolanta

Jolanta

Kierownik, Pedagog Specjalny, Diagnosta pedagogiczny

Magister studiów Diagnoza i terapia pedagogiczna (Wyższa Szkoła Ateneum Gdańsk), absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,  Oligofrenopedagogiki oraz Zarzadzania oświatą.
Ukończyłam liczne szkolenia związane z kompetencjami i rozwojem psychologiczno-pedagogicznym dzieci min „Kurs kwalifikacyjny III stopniowy z zakresu terapii behawioralnej” w IWRD w Gdańsku, szkolenia certyfikujące mnie jako diagnostę  pedagogicznego dzieci i młodzieży w PPP.
W swojej karierze zawodowej pracowałam jako nauczyciel w przedszkolu, terapeuta pedagogiczny z dziećmi z normie rozwojowej, jak i z deficytami. Prowadziłam „Szkołę dla rodziców” i liczne szkolenia z zakresu kompetencji pedagogicznych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pracowałam jako wicedyrektor dużej prywatnej placówki oświatowej w Gdańsku. W mojej pracy zawodowej zajmuję się dodatkowo  diagnozowaniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (gotowością szkolną, dysleksją, dysgrafią, dysortografią
i dyskalkulią, spektrum autyzmu
ADOS-2). 
Prywatnie jestem mamą trójki dorastających dzieci. Bardzo lubię spędzać aktywnie czas na rowerze i na szlakach w Tatrach. Jestem osobą zaangażowaną w swoją pracę, nieustanie doskonaląc swój warsztat, otwartą i empatyczną dla osób, z którymi współpracuję. Bardzo chętnie angażuje się w akcje charytatywne związane z losem zwierząt schroniskowych, z których częścią mojego domu stały się kot i pies.

Adrianna

Adrianna

Logopeda

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Logopedia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz absolwentka studiów magisterskich na kierunku Logopedia, o specjalności neurologopedia i wczesna interwencja logopedyczna na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła kurs Terapeuty ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia oraz kurs Logorytmiki. Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i kursach. Praktyki odbywała w Klinice "Budzik" dla dorosłych w Olsztynie oraz w przedszkolu. Jej zainteresowania naukowe i terapeutyczne dotyczą autyzmu oraz zespołu Aspergera. Praca z dziećmi motywuje ją do dalszej chęci rozwoju. Prywatnie uwielbia gotować, podróżować oraz grać w gry planszowe. 

ANNA

ANNA

Fizjoterapeuta

Absolwentka Fizjoterapii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Na co dzień pracuje z dziećmi zmagającymi się z różnymi schorzeniami narządu ruchu, wadami rozwojowymi, obniżonym napięciem mięśniowym, wadami postawy. Doświadczenie zdobywała podczas licznych praktyk zawodowych w Ośrodkach Wczesnej Interwencji oraz turnusów rehabilitacyjnych w ośrodkach rehabilitacji dzieci i młodzieży. Ukończyła kurs Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, Terapii Tkanek Miękkich w Pediatrii. Certyfikowany terapeuta międzynarodowej metody ETTC Kinesiotaping w Pediatrii wg konepcji Esther de Rhu oraz Terapii Maunalnej koncepcji Maitland. Jej zainteresowania terapeutyczne i naukowe dotyczą głównie problemów ortopedycznych wśród dzieci. Prywatnie uwielbia podróże i sporty zimowe.
Ewa

Ewa

Psycholog, Diagnosta

Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Od 2010 roku zdobywa doświadczenie prowadząc terapię dzieci z trudnościami m. in z zaburzeniami internalizacyjnymi i eksternalizacyjnymi, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zachowania oraz z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W swojej pracy ściśle współpracuje z rodzicami, wspiera ich w doskonaleniu umiejętności wychowawczych. Korzysta z metod opartych o stosowaną analizę zachowania oraz podejście poznawczo-behawioralne. Warsztat pracy doskonaliła korzystając z szeregu szkoleń m.in. Trening Umiejętności Społecznych (TUS), Terapia poznawczo- behawioralna dzieci i młodzieży,
3-stopniowe szkolenie terapii behawioralnej osób z autyzmem,  Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych.
Prywatnie kocha życie, las i wędrówki górskie.

JOANNA

JOANNA

Psycholog

Absolwentka psychologii na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Ukończyła III stopniowy kurs terapii behawioralnej dzieci z autyzmem oraz kurs Treningu Umiejętności Społecznych w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka. W trakcie studiów przez 1,5 roku pracowała jako opiekunka i przez ten czas przekonała się, że praca z dziećmi daje jej dużą radość i chce wiązać z nią swoją przyszłość zawodową. W 2021 roku rozpoczęła studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim "Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju" że ścieżką specjalizacyjną - Całościowe zaburzenia rozwoju. Prywatnie domatorka zakochana w swoim kocie i słodyczach. Od dziecka pasjonatka różnego rodzaju sportów obecnie spełniająca się we wspinaczce sportowej.

GALERIA ZDJĘĆ

Napisz do nas

Kontakt do Punktu Przedszkolnego

9 + 4 =

Administratorem danych osobowych jest „Gdańskie Lwy” Katarzyna Madej. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z regulaminem.

KONTAKT

AdrEs

Janusza Meissnera 13
80-462 Gdańsk
Zobacz na Mapie Google

Dane kontaktowe

kontakt@gdanskie-lwy.pl
poradnia@gdanskie-lwy.pl
+48 791-215-181

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek: 7:00 – 17:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Bądź na bieżąco!