Polityka Prywatności z klauzulą informacyjną

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm. dalej jako: „RODO”) przekazujemy Pani/Panu następujące informacje:

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gdańskie Lwy Katarzyna Madej z siedzibą w Gdańsku (dalej jako: „Administrator”). Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Janusza Meissnera 13, 80-462 Gdańsk
– przez e-mail: kontakt@gdanskie-lwy.pl

II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem można się skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Janusza Meissnera 13, 80-462 Gdańsk
– przez e-mail: kontakt@gdanskie-lwy.pl

III. Cele przetwarzania, zakres oraz podstawa prawna przetwarzania
1. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji usługi zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych.

IV. Okres przechowywania danych osobowych
Administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

V. Odbiorcy danych
Administrator będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

VI. Prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
1. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b) prawo dostępu do danych osobowych,
c) prawo żądania sprostowania danych osobowych,
d) prawo żądania usunięcia danych osobowych,
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora
Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Dzięki czemu możliwe jest przesłanie tych danych innemu administratorowi lub żądanie, aby
Administrator przesłał Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody;
h) prawo wycofania zgody, tj. w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody możliwe jest wycofanie zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na wskazany powyżej adres korespondencyjny lub adres e-mail.
i) prawo wniesienia skargi do organu, tj. przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Aby skorzystać z praw, o których mowa w punktach (1) – (6), proszę skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w ustępach I. i II. powyżej).

VII. PLIKI COOKIES
1. Administrator wykorzystuje własne cookies w celu poprawnego działania strony internetowej, a w szczególności dostosowania jej zawartości do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony.
2. Administrator wykorzystuje cookies w celu realizacji procesów niezbędnych do pełnej funkcjonalności strony internetowej oraz optymalizacji korzystania z niej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
3. Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej wyświetlana jest informacja na temat stosowania przez Administratora plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Zgodę można zawsze wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce użytkownika.
4. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności
w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
6. Ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

VIII. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Strona internetowa zawiera również wtyczki mediów społecznościowych, takie jak wtyczki Facebook, itd. Te funkcjonalności mogą zbierać adres IP użytkownika, informacje o odwiedzanych stronach i instalować na komputerze użytkownika plik cookie, aby ta funkcja działała prawidłowo. Media społecznościowe i formularze kontaktowe mogą być obsługiwane przez osoby trzecie. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności podmiotów,
która je dostarczają.

IX. ZMIANA ORAZ AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie poprzez publikację jej na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w każdej placówce.