Mamy wolne miejsce!

Mamy wolne miejsce w grupie integracyjnej dla dziecka z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu m.in. na
autyzm, zespół aspergera, afazję, niepełnosprawność sprzężoną!

Serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu:
791-215-181 lub poprzez formularz kontaktowy.

Punkt Przedszkolny Parasolka

Zapraszamy również do naszego nowego integracyjnego
Punktu Przedszkolnego Parasolka
Gdańsk Jasień, ul. Rycerza Blizbora 6a.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu pod tel. 791 215 181

Nowe metody nauczania

W naszej placówce prowadzimy zajęcia z nauki czytania
metodą symultaniczno-sekwencyjną dla dzieci od 3 roku życia
oraz naukę matematyki oxfordzkim systemem
NUMICON.

Punkt Przedszkolny Gdańskie Lwy

Punkt Przedszkolny Gdańskie Lwy to profesjonalna, prywatna placówka prowadząca działalność wychowawczo-edukacyjną dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat (także dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną bądź ruchową, afazją oraz zespołami genetycznymi.

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Do zadań Poradni należy wykonywanie diagnozy psychologicznej oraz pedagogicznej, organizacja zajęć grupowych, organizacja terapii indywidualnych oraz grupowych dla różnych grup wiekowych, w tym młodzieży i dorosłych.